Golf Aurora

Kontakt

Posjetite nas na jednom od prodajnih mjesta u Gornjem Mrzlom Polju i u Karlovcu :
Adresa: Gornje Mrzlo Polje 39
             47 250  Duga Resa 
             Tel: 047/ 844-037
             E-mail: info@golf-aurora.hr
              Radno vrijeme:
            Zimsko:
            Pon. – Petak: 08 – 18,00 sati
            Subota:         08 – 13,00 sat
            Ljetno:
            Pon. – Petak: 08  – 19,30 sati
            Subota:         08 –  13,00 sati
Adresa:             
            Miroslava Krleže 4
            47 000 Karlovac
            Tel: 047/ 417-254
            E-mail: info@golf-aurora.hr
             Radno vrijeme:
           Ljetno:
              Pon. – Petak: 08  – 19,30 sati
              Subota:         08 –  13,00 sati
              Zimsko:
              Pon. – Petak: 08 – 16,00 sati
              Subota:         08 – 13,00 sati
           
LJETNO RADNO VRIJEME SERVISA OD 1.4.2019
                 Pon.  –  Petak    08 – 18:00 sati